Hem > Guider, Linux > Guide: Installera rTorrent + wTorrent i Ubuntu

Guide: Installera rTorrent + wTorrent i Ubuntu

För mer än två år sedan satte jag upp min server hemma som då skulle användas till bland annat en testmiljö för både mina PHP-applikationer samt experiment som jag sysslade med i Linux. Men sedan kom jag på att det borde vara möjligt att installera en torrent-klient på den serven så att jag inte behövde ha på min arbetsdator över natten när jag laddar hem och seeda.

Mitt val föll till slut på rtorrent och webbgränssnittet wTorrent som tillsammans blir en oslagbar kombination i många avseenden. Med ett webbgränssnitt kan du sätta igång eller administrera en torrent oavsett var din internetuppkopplade dator är än i världen. Är man på ett ställe där de inte tillåter nedladdning av torrents (exempelvis i skolor) är detta ett perfekt verktyg använda sig av för att kunna gå runt regeln. Du går bara faktiskt in på två hemsidor (en torrent-sida och ditt webbgränssnitt) och inget mer, nedladdning av torrenten sker på den uppkoppling som datorn med rtorrent är installerad.

I denna guide kommer jag gå igenom hur man installerar rtorrent med wtorrent på operativsystemet Ubuntu Server 9.10. Självfallet kan samma guide användas på andra ubuntu- eller debian-baserade operativsystem av både nyare och äldre versioner. Vill du installera rTorrent utan webbgränssnitt gör du bara steg 1-4.

Steg 1 – Installera rTorrent

Första (och kanske självklara) steget är att installera rtorrent. I Ubuntu finns det två sätt att göra detta på. Det räcker att göra ett av dessa:

Alternativ 1

Det enklaste sättet är helt enkelt köra detta kommando i en terminal.

sudo apt-get install rtorrent

Alternativ 2

Vill man ha den absolut senaste versionen och är beredd att uppdatera rtorrent och dess biblorek manuellt, då laddar man ned koden från programmets hemsida och kompilerar den själv. Men innan man kan göra det så måste dessa paket finnas installerade:

sudo apt-get install libncurses5-dev libsigc++-2.0-dev libcurl4-openssl-dev build-essential

För att rtorrent ska fungera behövs torrent-biblioteket. I denna guide använder jag version 0.12.6 eftersom att den är den aktuella versionen just nu. Se på rtorrents hemsida för senaste stabila versionen.

wget http://libtorrent.rakshasa.no/downloads/libtorrent-0.12.6.tar.gz
sudo tar xvf libtorrent-0.12.6.tar.gz
cd libtorrent-0.12.6

sudo ./configure
sudo make
sudo make install

Nu till installation av rtorrent. Jag använder version 0.8.6 eftersom att det är den senaste och stabila versioner i skrivande stund. Gå till rtorrents hemsida för att ta reda på den senaste versionen.

wget http://libtorrent.rakshasa.no/downloads/rtorrent-0.8.6.tar.gz
sudo tar xvf rtorrent-0.8.6.tar.gz
cd rtorrent-0.8.6

sudo ./configure --with-xmlrpc-c
sudo make
sudo make install

Steg 2 – Konfigurera rTorrent

Lite märkligt nog följer det inte med någon konfigurations-fil för rtorrent, utan denna måste man skapa själv. Det man gör då är att först och främst ladda ned filen till användarens hem-mapp:

cd ~/
wget http://libtorrent.rakshasa.no/export/1135/trunk/rtorrent/doc/rtorrent.rc
mv rtorret.rc .rtorrent.rc

Sedan öppnar man filen med hjälp av sin favorit editor, jag väljer nano:

nano ~/.rtorrent.rc

Nu gäller det att konfigurera filen på ungefär detta sätt:

# Maximum and minimum number of peers to connect to per torrent.
#min_peers = 40
#max_peers = 120

# Same as above but for seeding completed torrents (-1 = same as downloading)
#min_peers_seed = 10
#max_peers_seed = 50

# Maximum number of simultanious uploads per torrent.
#max_uploads = 20

# Global upload and download rate in KiB. ”0” for unlimited.
#download_rate = 8000
#upload_rate = 800

# Default directory to save the downloaded torrents.
directory = /home/dittanvändarnamn/Torrents/Download

# Default session directory.
session = /home/dittanvändarnamn/Torrents/Sessions

# Watch a directory for new torrents, and stop those that have been deleted.

schedule = watch_directory,5,5,load_start=/home/dittanvändarnamn/Torrents/TorrentFiles/*.torrent
schedule = untied_directory,5,5,stop_untied=

# Close torrents when diskspace is low.
schedule = low_diskspace,5,60,close_low_diskspace=100M

#Stop torrents when reaching upload ratio in percent, when also reaching total upload in bytes, or when reaching final upload ratio in percent.
# example: stop at ratio 2.0 with at least 200 MB uploaded, or else ratio 20.0
#schedule = ratio,60,60,stop_on_ratio=200,200M,2000

# Port range to use for listening.
port_range = 6890-6999

# Start opening ports at a random position within the port range.
#port_random = yes

# Set whetever the client should try to connect to UDP trackers.
use_udp_trackers = yes

# Encryption options, set to none (default) or any combination of the following:
# allow_incoming, try_outgoing, require, require_RC4, enable_retry, prefer_plaintext
#
# The example value allows incoming encrypted connections, starts unencrypted
# outgoing connections but retries with encryption if they fail, preferring
# plaintext to RC4 encryption after the encrypted handshake
#
encryption = allow_incoming,enable_retry,prefer_plaintext

## OBS! Se till att detta finns med om du vill installera wTorrent! OBS! ##
scgi_port = 127.0.0.1:5000

Det är viktigt att du inte kopierar mitt exempel rak av, eftersom att de ställs in utifrån vad för system och internetuppkoppling du har. Kolla samtliga inställningar mycket noga och se till att där det står dittanvändarnamn är samma användarnamn som finns i hem-katalogen.

De inställningar du behöver ändra utifrån din uppkoppling och system är max_peers, max_uploads, download_rate, upload_rate, port_random och port_range. Nedan följer generell regel hur man ställer in dessa:

Viktig information

Här det är viktigt att när man gör formlerna nedan är att man utgår från den verkliga hastigheten av din internetuppkoppling. Använd  exempelvis bredbandskollen.se och notera din upp- och nerhastighet i mbit/s. För att det ska fungera med formlerna nedan måste du konvenera resultat till kilobyte per sekund. Ett enkelt verktyg för att konvenera från mbit/s till kB/s.

Max peers

Formel

din_uppladningshastighet_i_kb * 1.3

Exempel på användning av formeln med 71 mbit/s (samma som 8875 kB/s) i uppladningshastighet:

8875 * 1.3 = 11 537

Max uploads

Formel

1 + (din_uppladningshastighet_i_kb / 6)

Exempel på användning av formeln med 71 mbit/s (samma som 8875 kB/s) i uppladningshastighet:

1 + (8875 / 6) = 1 480

Download rate

Formel

din_nedladdningshastighet_i_kb * 0.95

Exempel på användning av formeln med 94 mbit/s (samma som 11 750 kB/s) i uppladningshastighet:

11 750 * 0.95 = 11 162

Upload rate

Formel

din_uppladdningshastighet_i_kb * 0.80

Exempel på användning av formeln med 71 mbit/s (samma som 8875 kB/s) i uppladningshastighet:

8875 * 0.80 = 7 100

Port random

Sätt denna till yes bara i fall det inte finns någon router eller brandvägg mellan datorn och öppna internet. I annat fall bör port_random vara kommenderad med # (vilket är standard i konfigurationsexemplet ovan).

Port range

Om du har brandvägg bör port_range satt till åtminstone en port som bör vara något tal mellan 49500 och 65500. Om man väljer en port som exempelvis 49501 bör port_range vara satt till port_range = 49501-49501. Dock skulle jag rekommendera att man har ca 8 portar öppna som alla ligger inom mellan port 49500 och 65500. Väljer man exempelvis 8 portar och första porten är 49501 så bör inställningen se ut som port_range = 49501-49508.

Steg 3 – Skapa mapparna

Sista steget är att skapa de mappar som behövs för att spara torrents och de filer som laddas ned av rtorrent. Kör bara följande i en terminal:

mkdir ~/Torrents ~/Torrents/Downloading ~/Torrents/Downloading/rtorrent.session
~/Torrents/Complete ~/Torrents/TorrentFiles ~/Torrents/TorrentFiles/Auto

Steg 4 – Starta rTorrent

Det enklaste sättet är att helt enkelt köra följande i en terminal:

rtorrent

Dock en bättre metod som dessutom håller rtorrent igång även när den stängs ned är att använda sig av screen. Om systemet inte har det installerat så kör man helt enkelt:

sudo apt-get install screen

Sedan startar man rtorrent med följande:

screen rtorrent

Vill man köra sedan i bakgrunden trycker man bara Ctrl+A+D på tangentbordet när man är i programmet.

Vill man att rtorrent ska starta i bakgrunden när datorn startar är det möjligt med hjälp av crontab. Du loggar bara in som den användare som ska köra rtorrent och skriver följande i terminalen:

crontab -e

Sedan är det bara att lägga följande längst ned i dokumentet och spara:

@reboot /usr/bin/screen -d -m /usr/bin/rtorrent

Steg 5 – Installera webbserver, php och XML-RPC

Nu fungerar rtorrent och därmed återstår det att installera wTorrent. Dock för att wTorrent ska fungera krävs att webbserver med php och XML-RPC är installerat. Detta komando installerar både webbserver, php och nödvändiga tilläggsmoduler:

sudo apt-get install apache2 libapache2-mod-scgi php5 php5-xmlrpc php5-sqlite

Sedan är det bara att installera XML-RPC:

sudo apt-get install libxmlrpc-c3-dev libxmlrpc-c3

Steg 6 – Konfigurera Apache

Det som behövs göras är att konfigurera filen 000-default i sites-enabled. Detta görs med följande kommando:

sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default

Sedan lägger man in följande i innan </VirtualHost>-taggen:

LoadModule scgi_module /usr/lib/apache2/modules/mod_scgi.so
SCGIMount /RPC2 127.0.0.1:5000

Spara och stäng sedan ned redigeraren. Sedan är det bara att starta om apache:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Steg 7 – Installera wTorrent

Nu till det sista momentet, att installera wTorrent och konfigurera wTorrent. Detta görs enklast genom att skriva följande kommando:

cd /var/www/
sudo wget http://www.wtorrent-project.org/trac/changeset/latest/trunk/?old_path=%2F&format=zip -O wtorrent.zip
sudo unzip wtorrent.zip
sudo mv trunk/wtorrent ./wtorrent
sudo rm -rf trunk
cd wtorrent
sudo mkdir tpl_c/
cd conf
sudo cp sample.user.conf.php user.conf.php

Steg 8 – Konfigurera wTorrent

Kör följande kommando:

sudo nano /var/www/wtorrent/conf/user.conf.php

Sedan ändrar man inställningarna på så sätt att det likanar följande: (Tänk på att byta ut dittanvändarnamn mot användarnamnet för home-mappen)

define( 'RT_AUTH',            false);
define( 'DIR_TORRENTS', 'torrents/');
define( 'DIR_EXEC', '/var/www/wtorrent/');
define( 'DIR_DOWNLOAD', '/home/dittanvändarnamn/Torrents/Downloading/');

Surfa nu till http://localhost_eller_datorns_ip-adress/wtorrent/install.php och följ anvisningarna.

När detta är gjort tar du bort install.php:

cd /var/www/wtorrent/
sudo rm -r install.php

Nu är det klart och du kan nu bara logga in på wTorrent på adressen http://localhost_eller_datorns_ip-adress/wtorrent/.

  1. Inga kommentarer än.
  1. Inga trackbacks än.